Styremedlemmer

Følgende personer sitter nå i styret i Nybø Brass

Bjorn
Bjørn Sebak
Leder
bjoseb@online.no

Grethe
Grethe Sebak Rojahn
Kasserer
grethesebak@live.no

Geir
Geir Johannesen
Nestleder
geir.tuen@gmail.com

Bente_4
Bente Bårtvedt
Styremedlem
b1te@hotmail.com

_ystein_2
Øystein Sørheim
Styremedlem
Orratuo@online.no

Placeholder
Ragnfrid LLano
Sekretær