Styremedlemmer

Følgende personer sitter nå i styret i Nybø Brass

Bjorn
Bjørn Sebak
Leder
bjoseb@online.no

Grethe
Grethe Sebak Rojahn
Kasserer
grethesebak@live.no

Geir
Geir Johannesen
Nestleder
geir.tuen@gmail.com

Placeholder
Bjørn Ramsli
Styremedlem


Placeholder
Nina Schjelderup
Styremedlem


Placeholder
Rangfrid LLano
Sekretær